kepegawaian-daerah

Diklat dan Bimtek di bidang Kepegawaian Daerah Lempenas

Diklat dan Bimtek di bidang Kepegawaian Daerah – adalah bentuk pelatihan serta seminar bimtek yang berhubungan dengan bidang kepegawaian. Sedangkan pengertian kepegaweian adalah segala hal mengenai hak, kwajiban, kedudukan dan pembinaan terhadap pegawaei. Pegawai merupakan tenaga kerja manusia, baik rohani maupun jasmani yang senantiasa dibutuhkan. Pegawai juga dapat menjadi modal pokok dalam badan usaha kerja 

Continue Reading…